Posts Tagged ‘SATA jet 90’

Zbiornik do pistoletu SATA

ZBIORNIK DO PISTOLETU LAKIERNICZEGO SATA Zbior­nik do pisto­letu lakier­ni­czego SATA sta­rego typu, solidny mar­kowy pro­dukt wyko­nany z trwa­lego PCV. Pokrywka zbior­nika wkrę­cana na szybki-krótki gwint tylko 1/4 obrotu. Po wkrę­ce­niu spe­cjal­nego nypla w kor­pus pisto­letu SATA zbior­nik ide­al­nie pasuje do takich modeli jak: SATA jet B SATA jet 90 SATA KLC P SATA KLC RP […]

Powered by WordPress | Designed by: Free MMORPG | Thanks to MMO Games List, Browser Games and Video Game Music